Nederlands Engels

Honing Beheer B.V.
- Sterk in diversiteit

Honing beheer nl
Laan van Westenenk 50
7336 AZ  Apeldoorn
www.honingbeheer.nl

T: +31 (0) 55 541 1430
E: juliette@honingbeheer.nl

Honing Beheer is de moeder van nationale en internationale ondernemingen die een breed technologisch spectrum van technische installaties leveren. De bindende factor in de groep bedrijven is een sterke innovatiedrang en klantgerichtheid, gecombineerd met een pro-actieve opstelling. Die eigenschappen zorgen ervoor dat alle ondernemingen in hun eigen markt een vooraanstaande positie innemen.

De bedrijven binnen de Honing Beheer zijn met name sterk in de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw van apparaten en systemen ter verbetering van het binnenklimaat. De uitwisseling van kennis en
ervaring in de groep levert synergie-effecten op waarvan elke afnemer direct of indirect profi teert. Deze kruisbestuiving van expertise, gekoppeld aan de pro-actieve opstelling van elke onderneming,
levert klanten grote voordelen op: kwaliteitsproducten van wereldfaam, zowel in maatwerk als in serie geproduceerd.